Uitgelicht

Leeslijst voor de Griekenland tour

Het is al weer een paar weken geleden dat we van de eerste test versie van de Medië-Perzië tour konden genieten, en op basis van heel wat feedback ga ik die tour natuurlijk weer verder verbeteren. 😊

Heb je de Medië-Perzië tour nog niet gezien? of ben je benieuwd hoe de verbeterde versie er uit zal zien? dan kun je je hier voor die tour opgeven: reserveer hier.

Nieuwe tour in de maak: Griekenland

Ondertussen kunnen we ook al weer een datum voor een nieuwe tour in onze agenda’s zetten, namelijk voor de tour over het oude Griekenland.

Je kunt je nu al opgeven voor de Griekenland tour via deze link: reserveer hier.

Zoals altijd vraag ik je te reserveren en niet op de Zoom link van een ander “mee te liften” omdat ik dan niet goed kan inschatten hoeveel Zoom capaciteit ik moet gaan inkopen.

Leeslijst, ter lering en vermaak.

Heb je je al opgegeven, en wil je alvast jezelf wat inlezen op dit fascinerende land? Dan kan ik deze artikelen aanbevelen om alvast eens door te lezen:

Extra informatie kun je ook hier lezen:

Nou dat is al een flinke leeslijst, of niet? 😅

Ter voorbereiding van deze tour ben ik niet alleen deze artikelen aan het doornemen, maar ook een aantal boeken die ik gedoneerd heb gekregen (waarvoor weer mijn dank🙏), zoals:

Tot ziens bij mijn volgende tour 😉

Jullie gids,

Jan Romme

Dan nog een laatste opmerking: wist je dat Jan ook graag natuurfoto’s maakt? Je kunt zijn openbare natuurfotoalbum hier bekijken: foto album.

Advertentie

Wat is het verschil tussen Hebreeën en Israëlieten?

Op een bepaald moment in de geschiedenis zien we dat de term “Hebreeër” en “Israëliet” door elkaar worden gebruikt en hetzelfde betekenen, maar dit is niet altijd zo geweest.

De eerste vermelding van Heber is in de “Lijst van Natiën” in genesis 10.

Ook Sem kreeg kinderen. Hij is de voorvader van alle zonen van Heber en de broer van Jafeth, de oudste. 

Genesis 10:21

Sem’s achter-achter-kleinzoon Heber moet een bijzondere man zijn geweest of hij moet bijzondere nakomelingen hebben gehad, want zijn over-over-grootvader Sem wordt de ‘voorouder van alle zonen van Hebreeën’ genoemd. Het is in de dagen van Heber’s zoon Peleg dat de taalverwarring plaatsvond. Na dit verslag in Genesis 10 en 11 is er geen directe verwijzing meer naar Heber.

Tegen de tijd dat Mozes het verslag in Genesis schrijft (± 1500 VC) leven de Hebreeën overal in het nabije Midden-Oosten en ze zijn bij hun naburige naties ook onder die naam “Hebreeën” bekend. Een paar voorbeelden hiervan zien we in de geschiedenis van Abram en Jozef:

Later kwam een man die ontkomen was [uit Sodom], het aan Abram, de Hebreeër, vertellen. Die woonde toen bij de grote bomen van Mamré, de Amoriet.

Genesis 14:13

[Jozef zei:] Eigenlijk ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën

Genesis 40:15

In de tijd dat Abram (ruwweg 1900 VC) leefde tussen andere naties zoals de Amorieten wordt hij de Hebreeër genoemd. De eerste vermelding van “het land van de Hebreeën” is in de tijd dat Jozef in de gevangenis zit (na 1750 VC en voor 1737 VC), in dit geval probeert hij aan enkele medegevangenen uit te leggen waar hij vandaan komt. Opvallend is hier dat ze niet doorvragen, de locatie van het “land van de Hebreeën” is ze blijkbaar bekend.

Een andere hint naar het feit dat de term “Hebreeër” meer betekende in deze vroege periode dan alleen maar de 12 zonen van Israël kunnen we opmaken uit het verslag van het bezoek van Jozefs broers, die te gast zijn in zijn huis in Egypte:

Er werd apart voor [Jozef] opgediend, en apart voor zijn broers en voor de Egyptenaren die bij [Jozef] zaten. De Egyptenaren konden namelijk niet samen met de Hebreeën eten, want de Egyptenaren vinden dat afschuwelijk.

Genesis 43:32

Hoe zouden de Egyptenaren hebben moeten weten dat het samen eten met Hebreeën iets “afschuwelijks” is als de eerste Hebreeën die ze ooit ontmoet hadden nu bij hen aan tafel zitten? De simpele verklaring is dat ze al eerder contact met meer “Hebreeën” hadden.

Er is archeologisch bewijs gevonden voor handel tussen Egyptenaren en mensen uit de Arabische en Syrische woestijn in de muurtekening van tombe 3 van Khnumhotep II, in Beni Hassan, welke wordt gedateerd op een of twee generaties vóór de tijd dat Jozef in Egypte was.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wie meer wil weten over deze tombe en de vroege geschiedenis van de Hebreeën in Egypte kan zich opgeven voor mijn Egypte tour. Bij genoeg aanmeldingen gaat die nog door.

De Egyptenaren in deze tombe gebruiken niet het woord “Hebreeër”, maar noemen deze mensen “Aziaten”. Of deze twee termen op dit moment in Egypte inwisselbaar waren of niet durf ik niet te zeggen. We weten in ieder geval zeker dat men in Egypte en in het hele Midden-Oosten bekend was met Hebreeën omdat een soortgelijke naam ook in Assyrische en Babylonische geschriften voorkomt (als Habiru/Hapiru) en in Egypte als ‘Apuri.

De uitgebreide bijbelse Encyclopedie “Inzicht in de Schrift” zegt onder andere dit over de Hebreeën (nadruk van mijzelf): Men zou aannemen dat de uitdrukking ʽIv·riʹ (Hebreeër) van toepassing zou zijn op alle nakomelingen die er terecht aanspraak op zouden kunnen maken Heber als hun voorvader te hebben. Veel geleerden vermoeden dat dit oorspronkelijk wellicht het geval was, maar dat de naam na verloop van tijd alleen nog gebruikt werd voor de Israëlieten als de belangrijkste Heberieten of Hebreeën. In het bijbelse verslag komt een soortgelijke situatie voor. Hoewel er vele niet-Israëlitische nakomelingen van Abraham waren, met inbegrip van de Edomieten, de Ismaëlieten en de nakomelingen van Abraham via zijn vrouw Ketura, worden uitsluitend de Israëlieten het „zaad van Abraham” genoemd.

We weten uit andere vroege Bijbelse verslagen dat er ook andere volken en groepen aanbidders van Jehovah waren. Denk bijvoorbeeld aan Job, maar ook aan de profeet Bileam en aan de familie van Laban in Haran (waar Izaäk en Jakob beide nog hun vrouw zouden vinden). 

Blijkbaar waren de Israëlieten zich er zelf op een bepaald moment van bewust dat de meeste van hun Hebreeuwse verwanten ermee waren gestopt Jehovah te aanbidden. Ze gebruiken het woord “Hebreeër” dan ook om juist een verwant aan te duiden die niet meer Jehovah volgt, maar met de vijand heult. Een mooi voorbeeld waar het onderscheid tussen beide groepen wordt genoemd staat in het verslag in 1 Samuël van rond het jaar 1100 VC:

En de Hebreeën die zich eerder bij de Filistijnen hadden aangesloten en die met hen waren opgetrokken en in hun kamp waren, kozen nu de kant van de Israëlieten onder het bevel van Saul en Jonathan. 

1 Samuël 14:21

Ik raad iedereen aan het hele artikel over de Hebreeën te lezen in “Inzicht in de schrift”, want met dit soort achtergrondinformatie kunnen we een bijbels verslag met veel meer begrip lezen.

Morgenavond mijn laatste nieuwe tour…

Lieve vrienden,

Toen ik op 7 september 2020 mijn eerste Bijbelse rondleiding via Zoom door het British Museum in Londen gaf, was ik werkloos en vrijgezel en had ik wilde plannen voor een hele serie tours. Nu ruim 1,5 jaar, 40 tours, en enkele duizenden deelnemers later, heb ik de oude wereldrijken van Egypte tot en met Medië en Perzië “bezocht” met jullie. 

Ondertussen is mijn leven nogal wat veranderd. Ik heb weer werk en ook een super lief vriendinnetje, en ondertussen is denk ik het ergste van Corona al wel voorbij.

Ik merk al een poosje dat de interesse voor Zoom tours aan het afnemen is, ik denk dat we allemaal wat “zoom moe” aan het worden zijn…. Ikzelf wel in ieder geval 😅

Ik heb besloten dat mijn nieuwe tour, morgen 27 februari, over het oude Griekenland, dan ook mijn laatste nieuwe tour gaat zijn. Er staan nog enkele oudere tours op de planning om nogmaals te houden en als daar genoeg aanmeldingen voor zijn dan zullen die nog doorgaan.

Als je van deze laatste kans wilt genieten om nog één keer een nieuwe tour mee te maken dan kun je jezelf nog opgeven voor deze tour via deze link: 

Dit is dus het einde van mijn tour-tijdperk, maar vast en zeker geen afscheid. Ik hoop dat we elkaar juist in het echt zullen gaan ontmoeten 😃

Hoe dan ook, dank je wel voor je deelname de afgelopen anderhalf jaar, misschien tot morgen, maar zo niet, wellicht tot ooit in levende lijven ☺️

Jullie vriend en tour guide 

Jan Romme

Wanneer vond de tijd van de “rechters” plaats? en hoe lang duurde hij?


We weten dat de tijd van de rechters begon nadat de Israëlieten het beloofde land introkken in 1473 V.C. De tijd van de rechters eindigt wanneer de profeet Samuel de eerste koning van Israel, namelijk Saul, tot koning zalft. Dit gebeurt in het jaar 1117 V.C. De maximale duur van de tijd van de rechters is dus 1473-1117 = 356 jaar.
Als je alle gebeurtenissen in het boek rechters bij elkaar optelt kom je op een langere tijdsduur uit, namelijk op 410 jaar.


Hoe kan dat? De bijbelse encyclopedie “Inzicht in de schrift” zegt hier in deel 1 op bladzijde 436 het volgende over:


Klaarblijkelijk overlappen bepaalde tijdsperiodes elkaar echter aanzienlijk. Waarom kan dat gezegd worden? Bij elkaar opgeteld zouden de verschillende periodes van onderdrukking, de ambtstermijnen van de rechters en de jaren van vrede, zoals ze in het boek Rechters worden vermeld, op totaal 410 jaar komen. Als deze tijdsperiodes binnen het eerder genoemde tijdperk van 356 jaar moeten passen, moeten bepaalde periodes samengevallen zijn en elkaar niet opgevolgd hebben, en dat is de zienswijze van de meeste commentators. De omstandigheden die in de bijbelse verslagen worden beschreven, laten deze verklaring toe. De onderdrukkingen vonden in verschillende delen van het land plaats en betroffen verschillende stammen. De uitdrukking „hierna genoot het land . . . rust”, die wordt gebruikt nadat de overwinningen van de Israëlieten op hun onderdrukkers zijn verhaald, heeft dan ook wellicht niet in alle gevallen betrekking op het hele gebied van alle twaalf stammen maar kan slaan op het deel van het land dat hoofdzakelijk onder die bepaalde onderdrukking te lijden had.

Ik vind zelf de geschiedenis van Jefta, en de personen waar zijn leven misschien me overlapte, heel interessant.

Het Inzicht-boek (deel 1, bladzijde 1209) zegt hier dit over:  

Zes jaar lang is [Jefta] rechter over Israël geweest in het gebied van Gilead, mogelijk tijdens het priesterschap van Eli en de vroege jeugdjaren van Samuël (Re 12:7). Uit het feit dat Jefta spreekt over „driehonderd jaar” waarin Israël het gebied ten O van de Jordaan beheerste, zou men mogen opmaken dat het begin van zijn zesjarige rechterschap omstreeks 1173 v.G.T. viel. 

Dat de beschreven periodes elkaar overlappen laat allerlei interessante opties ontstaan, zoals:

Dit is maar speculatie natuurlijk, want de Bijbel geeft zulke details niet. Maar het is zeer interessant om wanneer je een bijbelverslag leest er ook de bijbehorende artikelen in bijvoorbeeld de “Inzicht in de schrift” boeken bij te lezen. Het kost wat meer tijd, maar het levert veel interessante achtergrondinformatie op 😃 


Ik wens jullie veel studeer plezier 👍

In verschillende van mijn bijbeltours worden periodes van de rechters en latere koningen van Israël besproken. Wil je een van deze tours eens bijwonen? Je kunt jezelf makkelijk en gratis opgeven via https://mybibletours.as.me/Nederlandstalig.  De eerstvolgende tour gaat over Griekenland en is 27 februari 2022. 

Leeslijst voor de Medië – Perzië tour

Ondertussen zijn de eerste paar honderd aanmeldingen binnen voor mijn nieuwste tour welke over de Meden en Perzen zal gaan.

Voor wie alle details over deze tour wilt lezen kan ik je naar dit uitgebreide artikel doorverwijzen: De Meden en Perzen tour.

Leeslijst

Om je voor te bereiden op deze tour raad ik aan om de volgende artikelen te lezen:

Okay dat had je zelf kunnen raden, hé? Maar had je ook kunnen raden dat deze artikelen relevant zijn voor het begrijpen van de Medisch/Perzische geschiedenis?

Nog veel meer is te vinden in de index waarin een lijst met interessante verwijzen te lezen zijn: index over Perzië.

Ook de artikelenserie “Een boek waarop u kunt vertrouwen” heeft een mooi artikel over hen getiteld “Deel 4 Medië-Perzië in de Bijbelse geschiedenis“.

Zoals altijd kun je gratis een tour boeken via boekingen.

Over vrijgevigheid en inflatie.

Shuaib Caves in Al-Bada’a, region of Tabuk in northwestern Saudi Arabia. Picture By بندر الحويفي – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16668771.

Alhoewel de Midianieten verwant waren aan de Israëlieten (beide volken stammen van Abraham af) bleken ze toch steeds weer vijanden van hun “broedervolk” te zijn. Ze huurden op een gegeven moment zelfs een profeet van Jehovah in, namelijk Bileam, om hen te vervloeken!

In Numeri 31 lezen we dat Israel wraak nam voor deze poging tot vervloeken (en voor wat andere smerige trucjes) en dat na de oorlog de legeraanvoerders over 1000 en over 100 hun buitgemaakte goud willen doneren. Nu bestond het leger op dit moment uit 12 duizend soldaten, dus 12 aanvoerders over duizend en 120 aanvoerders over 100. Dus, totaal uit 132 aanvoerders. Deze mannen geven totaal 16.750 sikkels aan goud, dat is 190.950 gram. Omgerekend naar de huidige goudprijs is dit een donatie van 11,2 miljoen US dollar.

Dat is dus een schenking van per persoon $85.291. Wat kunnen wij leren van hun vrijgevigheid?

Interessante toevoeging is dat als je nu nazoekwerk zou doen op jw.org en zou zoeken op “Midian” je bij dit hoofdstuk deze berekening vind in het “inzicht in de schrift” boek: “Hun rijkdom omvatte gouden sieraden met een totaalgewicht van meer dan 191 kg (wat een huidige waarde van ruim $2.150.000 vertegenwoordigt).

Waarom staat hier een heel ander bedrag (11,2 miljoen US $ tegenover 2,15 miljoen US $)? De bijbelse encyclopedie “inzicht in de schrift” is geschreven in 1988 (en iets later vertaald) en bevat dus een oude goudprijs. Het stijgen van de waarde van goud, of het dalen van de dollar, bevat ook een belangrijke waarschuwing over het gevaar van inflatie 🤔 

De Midianieten zijn een van de vele bevolkingsgroepen die besproken worden in de Speciale tour #2: “Wie waren de Kanaänieten en de Feniciërs?” waarvoor je je hier kunt opgeven: https://forms.gle/meei1gUoMauYGUEz5 

Van de kust van Kittim zullen schepen komen. Ze zullen Assyrië onderdrukken.

Numeri 24:24 “Van de kust van Kittim zullen schepen komen. Ze zullen Assyrië onderdrukken”

Persoonlijk vindt ik de niet-Israëlitische profeet Bileam een erg interessant persoon. Hij komt ineens de geschiedenis ingelopen (of beter gezegd, gereden, en wel op een pratende ezel). Hij was een aanbidder van יהוה (“mijn God Jehovah“, zegt hij immers), hij was blijkbaar goed in viral marketing, want men wist 550km verderop nog van zijn bestaan af, en 700 jaar na zijn dood wordt er nog steeds naar hem verwezen, alweer door niet-Israëlieten. Deze man moet echt indruk hebben gemaakt.

Volgens de Joodse Farizeeën was zijn vader Beor en zoon van Laban zoon van van Bethuel, zoon van Nahor, de broer van Abraham. Als dat klopt dan was Bileam dus een semitische Hebreeër (afstammeling van Heber), en kan hij misschien over Jehovah geleerd hebben van zijn directe familie of mensen die in zijn omgeving woonden.

Hoe dan ook, in Numeri 22-25 lezen we een stukje van zijn geschiedenis en enkele profetische uitspraken. Een van deze profetieën wil ik even aanstippen hier:

Numeri 24:24 “ Van de kust van Kittim (Cyprus, of bij uitbreiding, de Grieken) zullen schepen komen. Ze zullen Assyrië (gebied ten westen van de Tigris) onderdrukken”

Het is waar dat Assyrië op een gegeven moment een gebied veroverd heeft in west Syrië en Libanon en dus letterlijk tegen de Middellandse Zee aan ligt, maar dat is niet een tijdsperiode waarin Kittim, dus Cyprus, of bij uitbreiding de Grieken in het algemeen, Assyrië militair tegenkomen . Dus hoe moeten we deze profetie begrijpen?

Het is super interessant dat Alexander III van Macedonië (later bekend als Alexander de Grote) het gebied van Assyrië binnenvalt met schepen. Als aanbidders van Jehovah willen we ons geloof op kennis en feiten baseren en doen we dus graag ijverig nazoekwerk. Bij het bijbelleesgedeelte voor deze week zat ik wat te lezen over deze tekst in Numeri 24:24 en kwam toen deze aanhaling tegen:

De eerste-eeuwse geschiedschrijver Strabo vertelt dat Alexander voor zijn veldtocht in Arabië schepen uit Cyprus en Fenicië liet overbrengen naar Thapsacus (Tifsah) in het noorden van Syrië (1 Koningen 4:24). Deze schepen waren licht van gewicht en makkelijk uit elkaar te halen, dus waren er maar zeven dagen nodig om ze daarheen te vervoeren. Vandaaruit konden ze stroomafwaarts naar Babylon varen.

Zo kreeg een schijnbaar duistere uitspraak uit de Bijbel ongeveer tien eeuwen later een opmerkelijke vervulling! Het oorlogsapparaat van Alexander de Grote bewoog zich, in overeenstemming met de woorden in Numeri 24:24, vanuit Macedonië meedogenloos voort naar het oosten, veroverde Assyrië en versloeg uiteindelijk het machtige Medo-Perzische Rijk.

Een rare en onwaarschijnlijke profetie, namelijk dat de Grieken niet alleen met en leger over land (wat je zou mogen verwachten van Alexander, we weten immers dat hij hoplieten en ruiters te paard gebruikte), maar ook met schepen het gebied van het oude Assyrië binnenvalt.

Vindt je het ook geloofsversterkend om te een profetie uit 1473 v.c. in 332 v.c., dus ruim 1100 jaar later, in vervulling te zien gaan?

Dit voorval is een van de zaken die ik in mijn Griekenland en ook in mijn Assyrië tours bespreek. Voor beide tours kun je je hier gratis opgeven: https://jwbijbel.tours/opgeven/

Wat kan ik verwachten van de British Museum tour?

Veruit de meest gevraagde tour bij ons is de tour #0 “Bijbelse Hoogtepunten van het British Museum”, de tour waar ooit onze oprichter, Jan Romme, mee begon.

Deze tour is ondertussen door bijna vierduizend Nederlands sprekende personen geboekt en bekeken, mogelijk dat sommige hem meer dan eens hebben gezien 😅

Voor wie zich afvraagt wat er nu eigenlijk besproken wordt in deze tour hebben we een artikel geschreven waarin je een kleine indruk krijgt van wat er in welk format besproken wordt: https://jwbijbel.tours/hoogtepunten/

De Hoogtepunten tour kan op dit moment op de volgende datums in het Nederlands geboekt worden:

In het Engels is deze tour ook te boeken:

Tours in april en mei

Lieve vrienden,

In de maanden april en mei kun je je opgeven voor de volgende tours:

April

  • Tour #0 “Bijbelse hoogtepunten van het British Museum” op 23 april 19:30

Mei

  • Tour #1 “Vondsten uit het oude Egypte versterken ons geloof in Jehovah” op 21 mei 19:30
  • Tour #3 “Babylon, waar wetenschap, religie en taal begonnen'” – 30 mei 19:30

Opgeven doe je heel gemakkelijk via (https://jwbijbel.tours/opgeven/), en kan voor jezelf, je velddienstgroep of zelfs je hele gemeente.

Wil je met je hele gemeente een tour boeken op een datum en tijd die hier niet staan aangegeven? Neem dan even contact met mij op via booking@jwbijbel.tours

Tot snel 😉

Jan

Bewijzen van Schepping

Lieve vrienden,

Medië-Perzië tour uitgesteld

Met pijn in mijn hart moet ik jullie mededelen dat de eerstvolgende nieuwe tour die ik eind april zou gaan houden, namelijk de Medië-Perzië tour van 30 april, wordt uitgesteld. 

Alle al geplande bestaande tours gaan gewoon door

Ik ben van plan alle bestaande tours waar jullie je misschien met vrienden/de hele gemeente/familie voor hebben opgegeven nog gewoon te houden op de al afgesproken datums. 

Dit betekend zeker niet dat ik ga stoppen met het geven van tours of zo iets, maar ik ga komende tours wat ruimer inplannen met her en der eens een week een keertje geen tour. Gewoon om even op adem te kunnen komen. 

Tour over de schepping

Verder heb ik besloten om de tours van de 8 wereldmachten wat op te schuiven ten faveure van een ander onderwerpen waar ik ook heel graag een tour over wil gaan houden: 

  • Speciale tour #4: “Bewijzen van Schepping zijn overal om ons heen te zien”

Ik heb de afgelopen jaren heel wat publicaties van ons, maar ook boeken uit wereldse bronnen, doorgenomen over dit onderwerp. Deze week heb ik een aantal boeken gedoneerd gekregen (de bovenste 2 op deze stapel, waarvoor dank 🙏) die ik ook goed kan gebruiken bij het maken van deze nieuwe tour.

Een stapel boeken, over Schepping tegenover Evolutie

Conclusie

De komenden twee maanden geef ik nog steeds mijn Engelse en Nederlandse tours zoals afgesproken. De enige tour datum die komt te vervallen is die van Medië-Perzië op 30 april. Dit wordt dan mijn eerste “vrije” weekend in ik-weet-niet-meer-hoe-lang. 

En ik ga rustig bovenstaande boeken doornemen om een nieuwe leuke frisse tour over de schepping te kunnen geven waar jullie je nu al voor kunnen opgeven.

Ik hoop jullie allemaal snel weer te kunnen zien,

Groetjes,

Jan Romme